Välkommen till BRF Revisor

Vi har lång erfarenhet och djupgående kunskap inom
BRF-revision. Vårt team av professionella revisorer och
redovisningsexperter är dedikerade till att säkerställa att din förening
uppfyller alla lagliga krav och optimerar sina ekonomiska processer.

Vi förstår att varje bostadsförening är unik, och vi anpassar vårt arbete efter
dina specifika behov och önskemål. Du kommer att ha en dedikerad
kontaktperson som alltid finns till hands för att svara på dina frågor och ge
personlig rådgivning.

Vi strävar efter att göra revisionsprocessen så smidig och effektiv som
möjligt för din förening. Genom att använda moderna teknologiska verktyg
och effektiva arbetsmetoder kan vi minimera administrationen och
maximera resultatet. Med oss vid rodret kan du lita på att din förening får
korrekt och pålitlig redovisning. Vi är noggranna i vårt
arbete för att säkerställa att all information är korrekt och aktuell.

OFFERTFÖRFRÅGAN

Ditt namn:
BRF namn:
Antal Bostäder i Föreningen:
E-post:
Info angående uppdrag:

Vad behöver Revisorn?

Insiktsfulla lösningar för revisorns resa

 • Anläggningsregister med föreningens anläggningstillgångar: värde,
  anskaffningsår och avskrivningstakt.
 • Specifikationer över tillgångar och skulder i balansräkningen.
 • Skattekontoutdrag.
 • Engagemangsbesked med utgående värde på bokslutsdagen
  inklusive lån.
 • Balans-och resultatrapport, verifikationslista och huvudbok.
 • Styrelsemötesprotokoll och stämmoprotokoll.
 • Uppgifter om ställda säkerheter och
  ansvarsförbindelser (fastighetsinteckningar och panter).
 • En kopia på föreningens försäkringsbrev.
 • Årsredovisning för räkenskapsåret upprättad enligt K2- eller K3
  regelverket.
 • SIE - 4 fil från bokföringsprogrammet.
 • En kopia på föreningens deklaration.

Om oss

Läs mer om oss

BRF Revisor är en välrenommerad revisor med lång erfarenhet och
djupgående expertis inom branschen. Sedan vår grundande har vi dedikerat
oss till att tillhandahålla högkvalitativa revisionstjänster som uppfyller de
specifika behoven hos bostadsrättsföreningar över hela landet.

OFFERTFÖRFRÅGAN